Wideo: Jak żeśmy się tu znaleźli, czyli historia świata.

Status


Team speak 3